Overspanningsklachten, burn-outklachten en re-integratie

Inhoud coachtraject overspanningsklachten, burn-outklachten en re-integratie:
Naar aanleiding van het intakegesprek wordt er een persoonlijk coachplan opgesteld. Hierin formuleren we de vraagstelling en maken we afspraken over de doelen en de te behalen resultaten. De stappen komen allemaal aan de orde op het moment dat het passend is voor de coachee, hierbij is altijd het traject van 6 maanden van toepassing.Tijdens het traject krijgt de coachee relevante huiswerkopdrachten om actief met de ontwikkelingen aan de slag te zijn.

Overspanningsklachten, burn-outklachten en re-integratie

 1. Stap uit de rijdende trein en pak de regie
  Probleemanalyse: de fysieke en psychische klachten en het herkennen van stressveroorzakers en -signalen
 2. Herstel van energie en fysieke conditie
  Wat heeft je lichaam nodig en hoe leer je hiernaar te luisteren
 3. Wat gebeurt er allemaal
  Kennis over de processen die in je lijf plaatsvinden als gevolg van stress en welke zorgen voor je klachten.
 4. Omgaan met stress en emoties
  Inzicht verkrijgen in stressverhogende gedachten en het leren relativeren
 5. Versterken van competenties
  Welke talenten en/of competenties kunnen je helpen om stressbestendigheid te vergroten. Bijvoorbeeld; omgaan met veranderingen, zelfvertrouwen, grenzen bewaken, plannen en prioriteiten stellen enzovoort.
 6. Ken je talenten en je drijfveren
  Wie overspannen is of een burn-out heeft, heeft vaak de eigen behoeften en wensen een lange tijd opzijgeschoven. Herontdek je talenten en waarden en wat is echt belangrijk voor jou.
 7. Match met de sociale omgeving en werk
  Wat moet er besproken worden met je werkgever of binnen je privésituatie om terugval te voorkomen en hoe pakt je dat aan?
 8. Werkhervatting, terugvalpreventie en follow-up
  Om terugval te voorkomen wordt er een plan gemaakt om hierover de regie te kunnen hebben en het geleerde toe te passen.

Resultaat
Na het traject volgt er een evaluatie met de werkgever en coachee waarin het resultaat besproken wordt: welke resultaten zijn behaald en welke eventueel (nog) niet. Er wordt niet ingegaan op de inhoud van het traject, dat blijft tussen de coachee en de coach. Wanneer de werkgever geen rol speelt in het traject van de coachee vindt de evaluatie alleen met de coachee plaats.

Doorlooptijd
Het traject zal een doorlooptijd hebben van 6 maanden waarin de afgesproken ondersteuning zal plaatsvinden.

Structurele contactmomenten na einde traject
Na het afronden van een traject is het aan te bevelen om gebruik te maken van een aantal contactmomenten, gedurende een periode van 6 maanden. Uit ervaring blijkt dat sommige coachees de mogelijkheid tot een contactmoment prettig vinden en het resultaat van het traject hiermee beter kunnen vasthouden.

Wilt u meer informatie, neem dan contact op.