Werkwijze

Aanmelding:

• Aanmelding via de website.
• Afhankelijk van wie de aanmelding doet, de werkgever of de coachee, vindt er een intakegesprek plaats.

  1. In het gesprek met de werkgever wordt het probleem vanuit de werkgever en het verwachte resultaat besproken. De coachee geeft in een vervolggesprek aan wat volgens hem/haar het resultaat van het traject moet zijn. Daarbij is het van belang dat er een ‘klik’ is tussen de coachee en de coach en ‘de wil’ bij de coachee om met het probleem aan de slag te gaan. Wanneer er tussen de coachvragen van de werkgever en de werknemer een te groot verschil is zal er een gezamenlijk gesprek plaatsvinden om tot overeenstemming te komen.
  2. Wanneer de coachee de aanmelding doet, vindt eerst een gesprek met de coachee plaats waarin bovenstaande aan de orde komt en daarna met de werkgever.
  3. Het is ook mogelijk dat de werkgever geen rol heeft in het traject en dan vindt het intakegesprek alleen plaats met de coachee.
    • De verschillende gesprekken kunnen op verzoek ook in één gesprek plaatsvinden.
    • Op basis van de gesprekken wordt er een offerte gemaakt. Na akkoord op de offerte start het traject.

    Wilt u meer informatie, neem dan contact op.