Stressproblematiek

Inhoud coachtraject stressproblematiek:
Naar aanleiding van het intakegesprek wordt er een persoonlijk coachplan opgesteld. Hierin formuleren we de vraagstelling en maken we afspraken over de doelen en de te behalen resultaten. Tijdens het traject krijgt de coachee relevante huiswerkopdrachten om actief met de ontwikkelingen aan de slag te zijn. We maken een inschatting over de doorlooptijd.

Stressproblematiek
Het coachplan wordt samengesteld met een selectie van de modules:

 1. Stap uit de rijdende trein en pak de regie
  Probleemanalyse: de fysieke en psychische klachten en het herkennen van stress-signalen. Kies een doel om werkplezier te bereiken
 2. Op zoek naar effectieve overtuigingen en gedachten
  Het ontdekken van overtuigingen en gedachten die de spanning oproepen en het vervangen daarvan door meer productieve en effectievere gedachten en patronen
 3. Ken je waarden en talenten en maak keuzes
  het leren keuzes te maken die gebaseerd zijn je de eigen waarden en de talenten die men heeft
 4. Ken je grenzen
  het bewust worden van eigen grenzen en leren deze tijdig aan te geven
 5. Tackle je faalangst
  leren omgaan met faalangst
 6. Creëer balans tussen werk en privé
  de regie leren nemen in het vinden van de balans tussen werk en privé.
 7. Wordt de baas over je agenda
  Timemanagement: leren plannen en organiseren van het werk
 8. Loslaten en omarmen, flexibiliteit in veranderen
  leren omgaan met veranderingen op het werk en veranderende functie-eisen

Resultaat
Na het traject volgt er een evaluatie met de werkgever en coachee waarin het resultaat besproken wordt: welke resultaten zijn behaald en welke eventueel (nog) niet. Er wordt niet ingegaan op de inhoud van het traject, dat blijft tussen de coachee en de coach. Wanneer de werkgever geen rol speelt in het traject van de coachee vindt de evaluatie alleen met de coachee plaats.

Doorlooptijd
Het traject zal een doorlooptijd hebben van 3 tot 6 maanden, waarin de afgesproken ondersteuning zal plaatsvinden.

Structurele contactmomenten na einde traject
Na het afronden van een traject is het aan te bevelen om gebruik te maken van een aantal contactmomenten, gedurende een periode van 6 maanden. Uit ervaring blijkt dat sommige coachees de mogelijkheid tot een contactmoment prettig vinden en het resultaat van het traject hiermee beter kunnen vasthouden.

Wilt u meer informatie, neem dan contact op.