Stressproblematiek/overspanningsklachten

Het herstel van een burn-out is een langdurig proces (minimaal 6 maanden) en het is daarom van groot belang voldoende aandacht te geven aan de stressproblematiek in het voorstadium. De kenmerkende signalen zijn wisselend en ook niet altijd voor een ieder allemaal van toepassing.

De medewerker:

  • maakt een vermoeide indruk
  • heeft de emoties niet meer onder controle
  • heeft minder plezier in het werk
  • is minder effectief
  • heeft een kort lontje en er ontstaan mogelijk conflicten
  • heeft allerlei lichamelijke klachten, meldt zich frequenter ziek en is soms ook langdurig ziek

De kans op uitval is groot, omdat de medewerker geen inzicht heeft in hoe hij/zij om kan gaan met de stressfactoren en hoe zich weer beter te gaan voelen. De preventie vanuit de organisatie leidt mogelijk tot korte periodes van stressvermindering; de medewerker heeft echter onvoldoende regie over zijn/haar eigen leven om te herstellen en deze klachten in de toekomst te kunnen voorkomen. Het is van belang om erger, zoals een burn-out, te voorkomen. Herstel daarvan is een langdurig en intensief proces.

Wilt u meer informatie, neem dan contact op.