Tarieven

Aan het kennismakingsgesprek zijn geen kosten verbonden.

Tarieven voor gesprekken buiten één van onderstaande trajecten zijn, voor zowel zakelijke cliënten als particulieren, op aanvraag verkrijgbaar.

Traject 6 maanden:

Dit traject is van toepassing bij herstel en re-integratie van burn-out klachten. Gedurende 6 maanden intensieve één op één coaching en huiswerkopdrachten. Het aantal gesprekken binnen het genoemde termijn zijn niet gemaximeerd. De coaching vindt plaats aan de hand van een programma van 8 modules. Waar nuttig en noodzakelijk is er tussendoor telefonisch of via de mail contact om aan te sluiten bij de dagelijkse praktijk, zodat er maatwerk ingezet wordt en het resultaat behaald. Het traject wordt afgesloten met een evaluatie om het behaalde resultaat te bespreken.

Investering: € 3.550,- excl. BTW

Traject 3 maanden:

Dit traject is van toepassing bij stressproblematiek, waarbij men nog gedeeltelijk of volledig aan het werk is. Gedurende 3 maanden intensieve één op één coaching en huiswerkopdrachten. Het aantal gesprekken binnen het genoemde termijn zijn niet gemaximeerd. Het programma bestaat uit 4 modules die afgestemd zijn op de coachvraag. Waar nuttig en noodzakelijk is er tussendoor telefonisch of via de mail contact om aan te sluiten bij de dagelijkse praktijk, zodat er maatwerk ingezet wordt en het resultaat behaald. Het traject wordt afgesloten met een evaluatie om het behaalde resultaat te bespreken.

Investering: € 1.950,- excl. BTW

Traject nazorg:

Gedurende 6 maanden 3 keer één op één coaching en 3 telefonische contacten om de coachee te ondersteunen om het resultaat vast te houden.

Investering: € 630,- excl. BTW

Traject EMDR:

Vrijblijvende kennismaking
Traject minimaal 3 EMDR sessies.

Investering: € 630,- zakelijk excl. BTW

Wanneer het traject verlengd moet worden geldt voor de sessies een uurtarief. De sessie zijn 1,5 uur à € 140,00 per uur zakelijk excl. BTW, particulier incl. BTW.

Bijdrage vanuit je werkgever.
Vakbonden en werkgevers zien het belang van persoonlijke ontwikkeling en in veel cao’s is een coaching- of opleidingsbudget opgenomen. Dit is een bedrag dat door je werkgever is gereserveerd en na overleg besteed kan worden aan coaching. Hoe jouw werkgever hiermee omgaat en welke mogelijkheden de CAO biedt kun je bij een HR medewerker of je leidinggevende opvragen.

Traject ondersteuning organisaties m.b.t. preventiebeleid:

Na inventarisatie van de vraag van de organisatie zal er een passende offerte volgen.

Wilt u meer informatie, neem dan contact op.